Teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013-2022 METŲ STRATEGIJA

PRIVALOMOJO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIMO IR NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS      

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 LIETUVOS RESPUBLIKOS  VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO -DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ DARBUOTOJŲ IR UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ – DARŽELIŲ VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ , UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ POVEIKIO PRIEMONIŲ NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS UGDYTINIAMS TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ ŠVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS-APRASAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ SMURTO  IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO ŠIAULIŲ LOPŠELYJE – DAŽELYJE ‘ŽIBURĖLIS“ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Informacija atnaujinta — 2022-09-15 | << ATGAL

Žodinė paieška

Darbininkų g. 30, Šiauliai
Mob. +370 607 81796
El. paštas ziburelis@splius.lt

Renginių kalendorius

Spalio  2022
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  


© 2022 Šiaulių l-d „Žiburėlis“
Versija neįgaliesiems