Paslaugų kainoraštis

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą lopšelyje – darželyje  nuo 2019 m. sausio 1 d. :

 • Mėnesio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24€
 • Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

už patiekalų gamybą – 0,58€
už produktus:

Grupės 1
Maitinimas
(pusryčiai arba
pavakariai)
1
Maitinimas
(pietūs)
2
Maitinimai
(Pusryčiai ir pietūs
arba
pietūs ir
pavakariai)
3
Maitinimai

(pusryčiai, pietūs, pavakariai)
Lopšelio 0,42€
0,85€ 1,27€ 1,69€
Darželio ir priešmokyklinės grupės 0,48€ 0,96€ 1,44€ 1,92€

MOKESTIS UŽ VIENOS DIENOS MAITINIMO  PASLAUGAS MAŽINAMAS 50%:

 • Šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal  bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai).
 • Kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.
 • Jei vaikui nustatytas neįgalumas
 • Jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

MOKESTIS UŽ VIENOS DIENOS MAITINIMO PASLAUGAS NEMOKAMAS:

 • Jei šeima gauna socialinę pašalpą.
 • Jei šeima patiria socialinę riziką.
 • Jei vaikui tą dieną skirtas pritaikytas maitinimas
 •  Jeigu vaikas nelanko ikimokyklinės įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos.
 • Tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu.
 • Vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų prašyme, jei pageidauja lankyti lopšelį – darželį.
 • Jei vaikai nevedami į ugdymo įstaigą dėl oro temperatūros žemesnės nei -20° C.
 • Moksleivių  atostogų metu, tėvams pateikus prašymą.
 • Nelaimės šeimoje atvejais.
 • Kia vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų.

TĖVAI TURI TEISĘ PASIRINKTI:

 • Ugdymo trukmę (nuo 4 iki24 val.);
 • Maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 mait. arba be maitinimo, jei skirtas pritaikytas maitinimas);

REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • Tėvų prašymas;
 • Gydytojo pažyma, kai vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
 • Socialinio paramos skyriaus pažyma, jei šeima gauna socialinę pašalpą;
 • Vaikų gimimo liudijimų kopijas, kai šeima augina 3 ir daugiau vaikų;
 • Pažymą iš švietimo įstaigos, kai 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą;
 • Lietuvos kariuomenės pažymą, kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.
 • Dokumentus patvirtinančius, kad vaiką augina vienas iš tėvų ir pažymą apie šeimos pajamas.
 • Neįgalumo pažymėjimo kopiją.
 • Dokumentą patvirtinantį apie privalomą ikimokyklinį ugdymą.
 • Vaiko sveikatos pažymėjimą apie pritaikytą maitinimą.
 • Pažymą iš darbovietės apie suteiktas kasmetines atostogas ir papildomas darbdavio suteiktas poilsio dienas.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmos kito mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir kreipiasi dėl jos.
Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos.

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

Informacija atnaujinta — 2018-12-13 | << ATGAL

Žodinė paieška

Darbininkų g. 30, Šiauliai
Mob. +370 607 81796
El. paštas ziburelis@splius.lt

Renginių kalendorius

Birželio  2022
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  


© 2022 Šiaulių l-d „Žiburėlis“
Versija neįgaliesiems